กิจกรรมข่าวสารภายใน

ตรวจโควิด19 ภายในโรงเรียน

โรงพยาบาลแพร่ราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลร่องฟอง ร่วมกับโรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม โรงเรียนบ้านร่องฟอง ร่วมตรวจโควิด19 ภายในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 และซักซ้อมความเข้าใจมาตรการป้องกันฯ โควิด19 ในวันศุกร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button