ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใน

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ของโรงเรียนบวรวิชชาลัย

วันจันทร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ของโรงเรียนบวรวิชชาลัย แล้วปลูกต้นอินทร์จันทร์ ต้นไม้ประจำโรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดร่องฟอง

สามารถร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบวรวิชชาลัย ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่ิอบัญชี ๕๐๖-๓-๐๒๐๕๕-๐ ชื่อบัญชี กองทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบวรวิชชาลัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button