กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เป็นประธานถวายทุนการศึกษาแด่ สามเณรนักเรียน โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่านสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เป็นประธานถวายทุนการศึกษาแด่ สามเณรนักเรียน โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอัฏฐมีบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button