27 กรกฎาคม 2564

  โรงเรียนบวรวิชชาลัย ร่วมกับ วัดร่องฟองเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา…

  โรงเรียนบวรวิชชาลัย ร่วมกับ วัดร่องฟอง นำโดย พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙,ดร. ผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย,เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง พระสมุห์กิตติพัฒน์ สุทฺธิปภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบวรวิชชาลัย ผู้บริหาร ครู สามเณรนักเรียนโรงเรียนบวรวิชชาลัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา​ 28​ กรกฎาคม​…
  26 มิถุนายน 2564

  โรงเรียนบวรวิชชาลัย จัดโครงการรวมใจภักดิ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถวายเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ ๙๔…

  โรงเรียนบวรวิชชาลัย จัดโครงการรวมใจภักดิ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถวายเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ ๙๔ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันเสาร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานลบ้านร่องฟอง โดยมีพระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ…
  25 มิถุนายน 2564

  โรงเรียนบวรวิชชาลัย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  วันศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนบวรวิชชาลัย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ประจำการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิมลกิจจาภรณ์ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม ประธานคณะกรรมการโรงเรียน เป็นประธานในที่ประชุมและร่วมเปิดป้ายอาคาร บวรสถิตย์รังสรรค์ สำนักงานกลางวัดร่องฟองอีกด้วย
  3 มิถุนายน 2564

  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ…

  วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่านสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เป็นประธานถวายทุนการศึกษาแด่ สามเณรนักเรียน โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอัฏฐมีบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา…
  6 เมษายน 2564

  ขอกราบมุทิตาจิต แด่ พระอาจารย์พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ…

  ขอกราบมุทิตาจิต แด่ พระอาจารย์พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙,ดร. ในโอกาสรับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ วันอังคาร ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙,ดร.…
  22 มีนาคม 2564

  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ของโรงเรียนบวรวิชชาลัย

  วันจันทร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ของโรงเรียนบวรวิชชาลัย แล้วปลูกต้นอินทร์จันทร์ ต้นไม้ประจำโรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดร่องฟอง
  6 มีนาคม 2564

  พิธีปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

  วันเสาร์ ที่ ๖ มีนาคม สำนักศาสนศึกษาวัดร่องฟองร่วมกับโรงเรียนบวรวิชชาลัย จัดพิธีปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา แก่สามเณรนักเรียนบาลีทุกรูป โดย พระอาจารย์มหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙ , ดร. รักษาการเจ้าอาวาสวัดร่องฟองและรักษาการผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย ในระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่…
  26 กุมภาพันธ์ 2564

  ขอน้อมถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพปริยัติมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖

  พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙ , ดร. รักษาการผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย,ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง ในนามโรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม ขอน้อมถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพปริยัติมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ , เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี วันมาฆปูรณมีบูชา ๒๖ กุมภาพันธ์…
  18 กุมภาพันธ์ 2564

  พิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘…

  โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง ร่วมกับ สำนักศาสนศึกษาวัดร่องฟอง จัดพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๖ มีนาคม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชวิสุทธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี และได้รับการสนับสนุนจาก พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่…
  15 กุมภาพันธ์ 2564

  บูรณะปิดทองพระพุทธพิริยะมหามงคลบพิตร โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ในโอกาส…

  วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกับ ครูช่างพุทธศิลป์บวรวิชชาลัย บูรณะปิดทองพระพุทธพิริยะมหามงคลบพิตร โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ในโอกาส ๑๑๙ ปี โรงเรียนพิริยาลัย

  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

  Back to top button