1 สัปดาห์ที่แล้ว

  ขอน้อมถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพปริยัติมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖

  พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙ , ดร. รักษาการผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย,ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง ในนามโรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม ขอน้อมถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพปริยัติมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ , เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี วันมาฆปูรณมีบูชา ๒๖ กุมภาพันธ์…
  2 สัปดาห์ที่แล้ว

  พิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘…

  โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง ร่วมกับ สำนักศาสนศึกษาวัดร่องฟอง จัดพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๖ มีนาคม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชวิสุทธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี และได้รับการสนับสนุนจาก พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่…
  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  บูรณะปิดทองพระพุทธพิริยะมหามงคลบพิตร โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ในโอกาส…

  วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกับ ครูช่างพุทธศิลป์บวรวิชชาลัย บูรณะปิดทองพระพุทธพิริยะมหามงคลบพิตร โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ในโอกาส ๑๑๙ ปี โรงเรียนพิริยาลัย
  13 มกราคม 2564

  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมเยือน ให้คำปรึกษา…

  วัน พุธ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมเยือน ให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานของโรงเรียนบวรวิชชาลัยในช่วงสถานการณ์ป้องการโรคระบาดไวรัส Covid-19
  8 มกราคม 2564

  กิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

  กิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ตามประกาศของจังหวัดแพร่และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ในวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 และกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ หลังเลิกเรียนสุดสัปดาห์ โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง
  25 ธันวาคม 2563

  ตรวจโควิด19 ภายในโรงเรียน

  โรงพยาบาลแพร่ราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลร่องฟอง ร่วมกับโรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม โรงเรียนบ้านร่องฟอง ร่วมตรวจโควิด19 ภายในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 และซักซ้อมความเข้าใจมาตรการป้องกันฯ โควิด19 ในวันศุกร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
  22 ธันวาคม 2563

  ขอแสดงมุทิตากับนักเรียนโรงเรียนบวรวิชชาลัย ในโอกาสได้รับการตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค…

  ในนามคณะครู ผู้บริหาร ขอแสดงมุทิตากับนักเรียนโรงเรียนบวรวิชชาลัย ในโอกาสได้รับการตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับใบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ สามเณรสมเดช อินแสง ป. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สามเณรบูรพา บางสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓…
  27 ตุลาคม 2563

  โครงการรักษ์สุขภาพ Fit for fun!…

  โรงเรียนบวรวิชชาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องฟอง (รพ.สต) จัดทำโครงการรักษ์สุขภาพ Fit for fun! ห่วงใยสุขภาพ ในการนี้ ได้มีการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด วางแผนการจัดกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของสามเณรด้วย
  Back to top button