กิจกรรมข่าวสารภายใน

พิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๖ มีนาคม

โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง ร่วมกับ สำนักศาสนศึกษาวัดร่องฟอง จัดพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๖ มีนาคม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชวิสุทธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี และได้รับการสนับสนุนจาก พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ ประธานฝ่ายการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ พระครูโฆสิตสังฆพิทักษ์ เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๓ พระครูศรีกิตติวงศ์ ครูใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระครูภาวนาเจติยานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙,ดร. รักษาการผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย รักษาการเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง พระสมุห์กิตติพัฒน์ สุทฺธิปภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบวรวิชชาลัย ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button