กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใน

ขอกราบมุทิตาจิต แด่ พระอาจารย์พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙,ดร. ในโอกาสรับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง

ขอกราบมุทิตาจิต แด่ พระอาจารย์พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙,ดร. ในโอกาสรับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ วันอังคาร ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙,ดร. ได้รับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากหลวงพ่อพระครูบวรธรรมกิติ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง ได้ถึงแก่มรณะภาพลง บัดนี้ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส เป็นเวลา ๓ เดือนแล้ว จึงได้มีการเห็นชอบจากสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดแพร่ โดยพระเดชพระคุณพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ มีคำสั่งให้แต่งตั้ง พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙,ดร. ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button