กิจกรรมข่าวสารภายในไม่มีหมวดหมู่

พิธีปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

วันเสาร์ ที่ ๖ มีนาคม สำนักศาสนศึกษาวัดร่องฟองร่วมกับโรงเรียนบวรวิชชาลัย จัดพิธีปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา แก่สามเณรนักเรียนบาลีทุกรูป โดย พระอาจารย์มหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙ , ดร. รักษาการเจ้าอาวาสวัดร่องฟองและรักษาการผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย ในระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และจะมีสอบบาลีสนามหลวงในวันที่ ๘-๙-๑๐ มีนาคมนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button