กิจกรรม

ทำบุญถวายธรรมมาสน์ทรงปราสาทนามว่า “มหาสิทธิรังสรรค์”

วัน ศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ดร., ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ กรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนบวรวิชชาลัย ทำบุญถวายธรรมมาสน์ทรงปราสาทนามว่า “มหาสิทธิรังสรรค์ “ เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคลครบ ๓๘ ปี ๒๖ พรรษา ซึ่งได้ลงมือสร้าง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ เหนือ จนแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไว้เป็นศาสนสมบัติในพระพุทธศาสนา ณ วัดนาแหลมเหนือ ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ และยังได้จัดทำหนังสือ “ลักษณะการรักษาศีล” จำนวน ๘๐๐ เล่ม ทั้งนี้ ในนามคณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบวรวิชชาลัย ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button