กิจกรรมข่าวสารภายใน

พิธีเปิดอบรมนักธรรมก่อนสอบ

วันอังคาร ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนบวรวิชชาลัย ร่วมกับ สำนักศาสนศึกษาวัดร่องฟอง จัดกิจกรรมอบรมนักธรรมก่อนสอบ สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบวรวิชชาลัย ซึ่งจะมีการสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ ในวันที่ ๒๖-๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ นี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button