ข่าวสารภายใน

เข้าร่วม การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สู่ทักษะสัมนา เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( ACTIVE LEARNING)

คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง นำโดย พระสมุห์กิตติพัฒน์ สุทฺธิปภาโส ผู้อำนวยการ เข้าร่วม การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สู่ทักษะสัมนา เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( ACTIVE LEARNING) สนับสนุนโดย กสค. วันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแพร่นครา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button