กิจกรรม

บูรณะปิดทองพระพุทธพิริยะมหามงคลบพิตร โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ในโอกาส ๑๑๙ ปี โรงเรียนพิริยาลัย

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกับ ครูช่างพุทธศิลป์บวรวิชชาลัย บูรณะปิดทองพระพุทธพิริยะมหามงคลบพิตร โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ในโอกาส ๑๑๙ ปี โรงเรียนพิริยาลัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button