ข่าวสารภายใน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมเยือน ให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานของโรงเรียนบวรวิชชาลัยในช่วงสถานการณ์ป้องการโรคระบาดไวรัส Covid-19

วัน พุธ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมเยือน ให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานของโรงเรียนบวรวิชชาลัยในช่วงสถานการณ์ป้องการโรคระบาดไวรัส Covid-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button