กิจกรรมข่าวสารภายใน

กิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ตามประกาศของจังหวัดแพร่และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ในวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 และกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ หลังเลิกเรียนสุดสัปดาห์ โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button