ข่าวสารภายใน

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ ด้วยความเคารพยิ่ง แด่ พระเดชพระคุณพระวิมลกิจจาภรณ์

ในนามผู้บริหาร ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ ด้วยความเคารพยิ่ง
แด่ พระเดชพระคุณพระวิมลกิจจาภรณ์ (ธีรศักดิ์ ธมฺมมุนีจาโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม(ดอยผาสวรรค์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม
ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี ๓๕ พรรษา ๗ กันยายน ๒๕๖๓
ขอให้พระเดชพระคุณสุขภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้าในกิจการพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกศิษย์ลูกหาตลอดกาลนานเทอญฯ
และยังได้มอบทุนการศึกษาแด่ สามเณรนักเรียนโรงเรียนบวรวิชชาลัย จำนวน ๕๓ ทุน
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาคูหา และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ในโอกาสนี้ด้วยฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button