กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบวรวิชชาลัย จัดโครงการรวมใจภักดิ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถวายเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ ๙๔ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โรงเรียนบวรวิชชาลัย จัดโครงการรวมใจภักดิ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถวายเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ ๙๔ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันเสาร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานลบ้านร่องฟอง โดยมีพระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙,ดร. ผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button