ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใน

พิธีทำบุญสมโภชเปรียญธรรม เปิดป้ายสำนักศาสนศึกษาวัดร่องฟอง ทำบุญอายุวัฒนมงคล ท่านอาจารย์พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙,ดร.

พิธีทำบุญสมโภชเปรียญธรรม เปิดป้ายสำนักศาสนศึกษาวัดร่องฟอง ทำบุญอายุวัฒนมงคล ท่านอาจารย์พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙,ดร. เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง , ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร วข.แพร่ , ผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย , เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดร่องฟอง ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๔๐ ปี โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดนางชี กรุงเทพฯ พระเดชพระคุณพระอุดมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๖ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พระเดชพระคุณพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระเดชพระคุณพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ และพระมหาเถรานุเถระทุกๆรูป
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button