สภาวัฒนธรรมตำบลร่องฟอง

สภาวัฒนธรรมตำบลร่องฟอง ร่วมกับ วัดร่องฟอง กศน.ตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการถักสไบโครเซต์

สภาวัฒนธรรมตำบลร่องฟอง ร่วมกับ วัดร่องฟอง กศน.ตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการถักสไบโครเซต์ ๔๐ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ ณ กศน ตำบลร่องฟอง วัดร่องฟอง ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ คน

ใส่ความเห็น

Back to top button