สภาวัฒนธรรมตำบลร่องฟอง

กศน. ตำบลร่องฟอง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลร่องฟอง วัดร่องฟอง จัดโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต

วันศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ กศน. ตำบลร่องฟอง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลร่องฟอง วัดร่องฟอง จัดโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนตำบลร่องฟอง โดยมี พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙ , ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง เป็นวิทยากรให้ความรู้

ใส่ความเห็น

Back to top button