กิจกรรมข่าวสารภายในรางวัลที่ได้รับ

ขอแสดงมุทิตากับนักเรียนโรงเรียนบวรวิชชาลัย ในโอกาสได้รับการตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับใบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒

ในนามคณะครู ผู้บริหาร ขอแสดงมุทิตากับนักเรียนโรงเรียนบวรวิชชาลัย ในโอกาสได้รับการตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับใบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ สามเณรสมเดช อินแสง ป. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สามเณรบูรพา บางสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประโยค ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง จ.ลำปาง ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button