กิจกรรม

โครงการรักษ์สุขภาพ Fit for fun! ห่วงใยสุขภาพ

โรงเรียนบวรวิชชาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องฟอง (รพ.สต) จัดทำโครงการรักษ์สุขภาพ Fit for fun! ห่วงใยสุขภาพ ในการนี้ ได้มีการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด วางแผนการจัดกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของสามเณรด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button