กิจกรรม

หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนผู้สอบนักธรรมชั้นตรี

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิบูลพัฒนโกศล ประธานคณะกรรมการศาสนศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดโศภนาลัย เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ ได้มาตรวจเยี่ยมการอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง สำนักศาสนศึกษาวัดร่องฟอง

และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์พระครูภาวนาเจติยานุกิจ วิ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะตำบลป่าแดงเขต ๑ มาบรรยายถวายความรู้แก่สามเณรผู้จะเข้าสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button