กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบวรวิชชาลัย มีผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ๓ พรรค คือพรรคบวรพัฒนา พรรคอนาคตบวร และ พรรคบวรก้าวไกล ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียนโรงเรียนบวรวิชชาลัย ในปีนี้ ได้แก่ สามเณรธนากร เชื้อทอง พรรคบวรพัฒนา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button