๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน
โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา