2 สัปดาห์ที่แล้ว

  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ…

  วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่านสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เป็นประธานถวายทุนการศึกษาแด่ สามเณรนักเรียน โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอัฏฐมีบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา…
  6 เมษายน 2564

  ขอกราบมุทิตาจิต แด่ พระอาจารย์พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ…

  ขอกราบมุทิตาจิต แด่ พระอาจารย์พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙,ดร. ในโอกาสรับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ วันอังคาร ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙,ดร.…
  22 มีนาคม 2564

  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ของโรงเรียนบวรวิชชาลัย

  วันจันทร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ของโรงเรียนบวรวิชชาลัย แล้วปลูกต้นอินทร์จันทร์ ต้นไม้ประจำโรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดร่องฟอง
  6 มีนาคม 2564

  พิธีปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

  วันเสาร์ ที่ ๖ มีนาคม สำนักศาสนศึกษาวัดร่องฟองร่วมกับโรงเรียนบวรวิชชาลัย จัดพิธีปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา แก่สามเณรนักเรียนบาลีทุกรูป โดย พระอาจารย์มหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙ , ดร. รักษาการเจ้าอาวาสวัดร่องฟองและรักษาการผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย ในระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่…
  26 กุมภาพันธ์ 2564

  ขอน้อมถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพปริยัติมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖

  พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๙ , ดร. รักษาการผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย,ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง ในนามโรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม ขอน้อมถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพปริยัติมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ , เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี วันมาฆปูรณมีบูชา ๒๖ กุมภาพันธ์…
  18 กุมภาพันธ์ 2564

  พิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘…

  โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง ร่วมกับ สำนักศาสนศึกษาวัดร่องฟอง จัดพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๖ มีนาคม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชวิสุทธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี และได้รับการสนับสนุนจาก พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่…
  15 กุมภาพันธ์ 2564

  บูรณะปิดทองพระพุทธพิริยะมหามงคลบพิตร โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ในโอกาส…

  วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกับ ครูช่างพุทธศิลป์บวรวิชชาลัย บูรณะปิดทองพระพุทธพิริยะมหามงคลบพิตร โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ในโอกาส ๑๑๙ ปี โรงเรียนพิริยาลัย
  13 มกราคม 2564

  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมเยือน ให้คำปรึกษา…

  วัน พุธ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมเยือน ให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานของโรงเรียนบวรวิชชาลัยในช่วงสถานการณ์ป้องการโรคระบาดไวรัส Covid-19
  8 มกราคม 2564

  กิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

  กิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ตามประกาศของจังหวัดแพร่และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ในวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 และกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ หลังเลิกเรียนสุดสัปดาห์ โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง
  25 ธันวาคม 2563

  ตรวจโควิด19 ภายในโรงเรียน

  โรงพยาบาลแพร่ราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลร่องฟอง ร่วมกับโรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม โรงเรียนบ้านร่องฟอง ร่วมตรวจโควิด19 ภายในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 และซักซ้อมความเข้าใจมาตรการป้องกันฯ โควิด19 ในวันศุกร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

  Back to top button