พระครูบวรธรรมกิติ์

ขอน้อมถวายความอาลัย แด่

พระครูบวรธรรมกิติ์
(นิคม ฐิตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง
อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งโฮ้ง วังธง
อดีตผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย

มรณภาพแล้ว เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
สิริอายุได้ ๗๘ ปี พรรษา ๕๐